Preventie is mensenwerk

U kunt altijd te maken krijgen met schade. Van ongeval tot brandschade, de mogelijke gevolgen zijn er altijd zowel op persoonlijk als op financieel vlak. Ook het verzuim als gevolg van ziekte en/of ongeval heeft een niet te onderschatten impact op een onderneming. Schades kunnen niet altijd worden voorkomen maar vaak met eenvoudige maatregelen tot een minimum worden beperkt. Preventie is waar het dan om draait en voorkomen is beter dan genezen.


Broch & Volkering Verzekeringen, Vertrouwd in Verzekeren