Is een rechtsbijstandverzekering voor mijn bedrijf verstandig?

De kans dat uw bedrijf geconfronteerd wordt met een juridisch conflict is groot. Binnen uw bedrijf vinden veel handelingen plaats met een juridisch karakter (bijv. aangaan van overeenkomsten). Daarnaast kunt u een conflicht krijgen als eigenaar of huurder van uw pand. Verder biedt een rechtsbijstandverzekering ook hulp bij conflicten met werknemers.