Midden- en Klein Bedrijf

We adviseren u graag over de voordelen die u heeft met uw bedrijf door zich middels ons deskundig advies te laten verzekeren.

MKB

Startende Ondernemer

Als startende ondernemer heeft u al genoeg risico's om zich zorgen over te maken. Wij nemen die zorgen graag weg en adviseren u over uw op maat geschreven verzekering.

Starters

Particulieren

Laat u adviseren over uw particuliere verzekering, wij maken graag een op maat gemaakt pakket voor u.

Particulieren

Glastuinbouw

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf in de glastuinbouw kunnen betekenen? U kunt bij ons rekenen op een betrouwbaar, persoonlijk en professioneel advies.

Glastuinbouw

Brandpreventie - Wat kunt u doen om brand te voorkomen?

Preventie is niet ingewikkeld. Broch & Volkering Verzekeringen adviseert u graag. Neem contact met ons op via onderstaande knoppen!

Adres:'s Gravenzandseweg 16A-1

Brandpreventie – Wat kunt u doen om brand te voorkomen?

Elk jaar zijn er in heel Nederland zo’n 103.655 (woning)branden. Voor honderden miljoenen euro's brandschade, vaak met slachtoffers en onherstelbare schade aan het milieu. Voor ons voldoende reden om dit onderwerp extra onder de aandacht te brengen.

"Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen." Wikipedia

Neemt u voldoende tijd om te kijken in het eigen bedrijf hoe het staat met de brandveiligheid?

Zijn de juiste hulpmiddelen en brandblussers voor het grijpen als het mis gaat? Is er een ontruimingsplan en wordt de vluchtroute goed aangegeven?

Bent u op de hoogte van de steeds strengere eisen gesteld door de overheid? Wat zegt uw verzekering over preventievereisten? Allemaal erop gericht om de schade en gevolgen van brand tot een minimum te beperken.

Een gespecialiseerd brandpreventie bedrijf kan u adviseren over de juiste maatregelen en producten.

Wat kunt u doen bij brand?

Sla alarm!

Sla alarm!

Indien van toepassing zet direct de brandmelders in werking en laat iedereen het alarm horen.

Zorg dat de brandmelders blussers en/of haspels goed vindbaar zijn door het plaatsen van aanduidings pictogrammen.

Brandblussers en brandhaspels

Brandblussers en brandhaspels

Een beginnende brand kan eenvoudig bedwongen worden door de inzet van blusmiddelen. Uiteraard moeten deze dan wel geschikt zijn voor de omgeving waarin ze toegepast worden. Laat u zich hierover adviseren door een gespecialiseerd bedrijf.

Schuimblusser

Een schuimblusser is effectief op branden in vaste stoffen (klasse A), op vloeistofbranden (klasse B) en op elektrische apparatuur onder spanning tot 1000 Volt. Zeer geschikt voor kantoren en winkels.

Poederblusser

Een poederblusser is geschikt voor branden in klasse A en B maar ook voor gasbranden (klasse C). Geschikt voor agrarische en industriële bedrijven en alle situaties waar nevenschade weinig problemen geeft. Ook zeer effectief voor voertuigen en werktuigen. Poeder wil je alleen niet binnen gebruiken.

Koolzuurblusser

Een koolzuurblusser of CO2 blusser is doeltreffend voor vloeistofbranden (klasse B) en beginnende branden in vaste stoffen wanneer nevenschade absoluut voorkomen moet worden. Geschikt voor kostbare apparatuur, schakelkasten, telefooninstallaties en voor gebruik in keukens.

Vetbrandblusser

Een vetbrandblusser speciaal voor branden van zeer heet frituurvet en -olie. Frituurvet ontbrandt spontaan bij 350°C en kan niet met normale blusmiddelen geblust worden.

Brandslanghaspel

Brandslanghaspels die vanuit de bouw in het pand aanwezig zijn hebben als voordeel te voorzien in een ononderbroken hoeveelheid bluswater. In de praktijk worden brandslanghaspels altijd aangevuld met handblussers. Met name bedoeld om het vluchten naar buiten mogelijk te maken. Beiden vullen elkaar dus aan.

Blusdeken

Een blusdeken is uitermate geschikt voor kleine beginnende branden ter grootte van een voetbal (vlam in de pan) en voor het doven van een persoon. Een blusdeken is niet geschikt voor frituurbranden.

Noodverlichting, veiligheids- en ontruimingsplattegronden

Noodverlichting, veiligheids- en ontruimingsplattegronden

Is het vluchtplan bij iedereen bekend? Kunnen alle aanwezigen op een veilige en snelle wijze het gebouw verlaten? Voor winkels, bedrijven en alle gelegenheden waar mensen samenkomen is het verplicht de vluchtroute aan te duiden met goed geplaatste noodevacuatieborden en met groene noodverlichting of nood-evacuatieverlichting.

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

Als de brand is geblust…

Is het vuur onder controle, maar heeft een collega letsel? Dan is het van groot belang om direct de juiste eerste hulp te kunnen verlenen. Denkt u daarom aan uw bedrijfshulpverlening, eerste hulp inrichting en EHBO verbanddozen?

Regulier en planmatig onderhoud is essentieel!

“Jaarlijks onderhoud aan brandblusmiddelen, noodverlichting en EHBO middelen is essentieel en voorkomt discussies achteraf wanneer er toch onverhoopt een calamiteit voordoet. Regulier en adequaat onderhoud door een (REOB) erkend bedrijf bespaart niet alleen kosten maar neemt ook de zorg weg of middelen wel werken in het geval dat er iets gebeurt. Prevent Brandbeveiliging heeft jarenlang ervaring op het gebied van brandveiligheid en kan u daarbij vrijblijvend over informeren” Danny Geijsman, Prevent Brandbeveiliging

Meer informatie over Brandpreventie?

Voor meer informatie over brandpreventie kijkt u op:

Verzekeringsadvies nodig over brandpreventie?
Neem contact met ons op! Bel 0174 - 700237 of mail ons via info@brochvolkering.nl